Schotman Paneelbouw B.V.

Schotman Paneelbouw staat al vele jaren garant voor de kwaliteit van hun goederen en de service mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. De goede organisatiestructuur van Schotman Paneelbouw draagt bij aan een efficiënte en flexibele projectorganisatie.

Ontwerp
In overleg met de opdrachtgever wordt het pakket van wensen/eisen  voor het systeem of de installatie vastgelegd in uitgebreide functionele specificaties. Hierin staan alle functies, capaciteiten en overige eisen waaraan het systeem moet voldoen. De functionele specificaties zijn het uitgangspunt voor het functionele ontwerp. Met behulp van verschillende designsystemen van onze toeleveranciers wordt het ontwerp tot in detail uitgewerkt.


Assemblage
Bij assemblage maken wij gebruik van de modernste technieken en de nieuwste producten van gerenommeerde fabrikanten. Onze gespecialiseerde medewerkers beschikken over de nieuwste fabricage mogelijkheden om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Vooraanstaande projecten zijn inmiddels door Schotman Paneelbouw gerealiseerd, van kleine onderverdelingen tot complete hoofdverdelingen. Van eenvoudige besturingskasten tot complexe machine besturingen.

Controle
Tijdens de assemblage worden de onderdelen gecontroleerd op eventuele productiefouten, zodat eventuele faal- en/of herstelkosten kunnen worden voorkomen. De eindcontrole vindt plaats volgens een checklist, op deze checklist zijn een groot aantal punten vastgelegd. Visuele, mechanische en elektrische controles zijn hiervan een onderdeel. Periodiek gekalibreerde meetapparatuur waarborgt de uitkomsten van hoogspanningsmeting, isolatie weerstandsmeting en koppel / aandraaimomenten van de diverse verbindingen.

Levering goederen
De goederen die Schotman Paneelbouw verzendt worden zonder uitzonderingen stevig en goed ingepakt zodat de goederen de bestemming in correcte staat bereiken.