Schotman Paneelbouw B.V.

- Paneelbouw
- Modulenbouw
- Besturingen

'High Energy Schakelkast'   

Momenteel ontwikkeld Schotman Paneelbouw BV, in samenwerking met SEP Europe, een nieuw type schakelkast. Dit nieuwe type schakelkast is zeer compact en onderscheid zich door de verpakking en het vermogen tot 2500Amp.

Het doel van deze ontwikkeling is het ontwerpen en bouwen van een eigen schakelkast, die door gebruik van nieuwe materialen en productietechnieken, compacter is met maar met behoud van functionaliteit. Hierdoor is het mogelijk om bij de productie van de basiskasten een financieel en een milieutechnisch voordeel te behalen. Bij de productie van deze kast wordt minder materiaal verbruikt, waardoor tevens een reductie in restafval ontstaat.

Vernieuwend aspect aan onze manier van produceren is de 'custom-made' benadering Dit maakt het mogelijk een zeer specifiek eindproduct neer te zetten en optimaal klantgericht te werken. Het gebruik van een standaard basisconcept in het proces zorgt ervoor dat de capaciteit in productie hoog blijft.

In dit kader zijn reeds vele kasten geleverd in de woningbouw en in de utiliteit. De eerst grotere verdelers zijn inmiddels gebouwd (630 en 1250Amp) voor klanten als prototype. Aan de hand van dit prototype gaat de ontwikkeling verder en zal medio 2011 een definitief product op de markt gebracht worden.

Met dit innovatieve project creƫert Schotman Paneelbouw een uniek product waarbij uitbreiding van werkgelegenheid tezamen met de nieuwste technische ontwikkelingen voor een snelle en adequate levering zorgen.    

 

Dit project wordt/is medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Drenthe, Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010

     

Schotman Paneelbouw BV. | Tel: +31(0)592-343099 | Fax: +31(0)592-343768 | info@schotmanpaneelbouw.eu